Source of “Satyam Bruyat Priyam Bruyat”

“Satyam Bruyat Priyam Bruyat” verse is mentioned in Manu Smriti 4.138

Meaning of “Satyam Bruyat Priyam Bruyat”

सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियं।
प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः॥ – Manu Smriti 4.138

Hindi Meaning

सत्य बोलना चाहिये, प्रिय बोलना चाहिये, सत्य किन्तु अप्रिय नहीं बोलना चाहिये । प्रिय किन्तु असत्य नहीं बोलना चाहिये ; यही सनातन धर्म है !

English Meaning

Speak truth, speak nice things sweetly. Don’t speak bitter truth. Don’t speak incorrect things even nicely. This is eternal dharma.

#Sanskrit

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!